Hoạt động trải nghiệm thực tế khu di tích lịch sử K9 – Đá ChôngLàng văn hóa dân tộc Việt Nam của trường THCS QUANG TRUNG – Tam Điệp – Ninh Bình

 

Hoạt động trải nghiệm ngành nghề – rèn luyện kỹ năng sống tại kizciti của trường tiểu học Lê Hồng Phong – TPNB