920.000 

Xuất phát: Hue City
Thời gian: 7:00 - 17:00
Lịch khởi hành: Everyday
Lịch trình: Hue - Quang Tri Citadel - Rock Pile - Dakrong Bridge - Khe Sanh Base - Hien Luong Bridge
Phương tiện: Bus
.
.
.
.