1.300.000 

Xuất phát: Hue City
Thời gian: 8:00 - 17:00
Lịch khởi hành: Hằng Ngày
Lịch trình: Hue - Thanh Toan Bridge - Nhi Ho Waterfall - Lang Co Beach - Hai Van Pass - Marble Mountain - Hoi An
Phương tiện: Jeep Car
.
.
.
.