950.000 

Xuất phát: Hue City
Thời gian: 8:00 - 17:00
Lịch khởi hành: Everyday
Lịch trình: Hue - THE IMPERIAL CITY - HUE ANCIENT GARDEN HOUSE - THIEN MU PAGODA - DRAGON BOAT - KHAI DINH TOMB - THUY XUAN CONICAL HAT & INCENSE VILLAGE - TU DUC TOMB
Phương tiện: Car
.
.
.
.