1.350.000 

Xuất phát: Hue City
Thời gian: 8:00 - 17:00
Lịch khởi hành: Everyday
Lịch trình: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Phương tiện: Jeep
.
.
.
.