598.000 

Xuất phát: Hue City
Thời gian: 14:00 - 19:00
Lịch khởi hành: Everyday
Lịch trình: Uncle Ho's memorial house - Ru Cha Mangrove Forest - Dam Chuon Wharf - Dinner
Phương tiện: Car
.
.
.
.