805.000 

Xuất phát: Hue City
Thời gian: 8:30 - 14:30
Lịch khởi hành: Everyday
Lịch trình: Hue - Abandon Water Park - Gia Long Tomb - Huyen Tran Princess Temple - Thien Mu Pagoda - Hue
Phương tiện: Jeep
.
.
.
.