850.000 

Xuất phát: Thành phố Huế
Thời gian: 8:00 - 17:00
Lịch khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình: Huế - Đại Nội - Chùa Thiên Mụ - Làng Nón làng Hương Thủy Xuân - Lăng Tự Đức - Lăng Khải Định
Phương tiện: Ô tô
.
.
.
.