1.350.000 

Xuất phát: Thành phố Huế
Thời gian: 8:00 - 16:00
Lịch khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình: Huế - Đại Nội - Chùa Thiên Mụ - Nhà lưu niệm Bác Hồ - Rú Chá - Tam Giang - Làng hương làng nón - Lăng Tự Đức - Lăng Cô
Phương tiện: Ô tô
.
.
.
.