(2 đánh giá của khách hàng)

850.000 

Xuất phát: Thành phố Huế
Thời gian: 8:00 - 17:00
Lịch khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình: Huế - Cầu ngói Thanh Toàn - Bạch Mã Village - Lăng Cô - Đầm Lập An - Đèo Hải Vân - Huế
Phương tiện: Ô tô
.
.
.
.