1.190.000 

Xuất phát: Thành phố Huế
Thời gian: 14:00
Lịch khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình: Huế - Nhà lưu niệm Bác Hồ - Rú Chá - Phá Tam Giang - Đại Nội - Chùa Thiên Mụ - Làng Nón làng Hương - Lăng Tự Đức - Lăng Khải Định - Huế
Phương tiện: Ô tô
.
.
.
.