650.000 

Xuất phát: Hue
Thời gian: 1 day
Lịch khởi hành: Everday
Lịch trình: Hue - BachMa Mountain
Phương tiện: car
.
.
.
.