700.000 

Xuất phát: Thành phố Huế
Thời gian: 8:00 - 16:30
Lịch khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình: Huế - Cung An Định - Đền Huyền Trân - Lăng Gia Long - Hồ Thủy Tiên - Chùa Từ Hiếu - Chợ Đông Ba
Phương tiện: Ô tô
.
.
.
.