1.600.000 

Xuất phát: Thành phố Huế
Thời gian: 8:00 - 18:00
Lịch khởi hành: Hằng Ngày
Lịch trình: Huế - Đại Nội - Nhà Vườn Huế Cổ - Chùa Thiên Mụ - Thuyền Rồng - Lăng Khải Định - Làng Nón làng Hương - Lăng Tự Đức - Phá Tam Giang - Huế
Phương tiện: Ô tô
.
.
.
.