3.550.000 

Xuất phát: Thành phố Huế
Thời gian: 8:00 - 17:30
Lịch khởi hành: Hằng Ngày
Lịch trình: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Phương tiện: Ô tô
.
.
.
.