1.250.000 

Xuất phát: Thành phố Huế
Thời gian: 8:00 - 14:00
Lịch khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình: Huế - Đại Nội - Chùa Thiên Mụ - Nhà lưu niệm Bác Hồ - Rú Chá - Tam Giang - Cung An Định - Chợ Đông Ba - Lăng Cô
Phương tiện: Ô tô
.
.
.
.