700.000 

Xuất phát: Hue city centre
Thời gian: 8:00 - 16:30
Lịch khởi hành: daily
Lịch trình: HUE - AN DINH PALACE - HUYEN TRAN PRINCESS TEMPLE - GIA LONG TOMB - ABANDONED WATER PARK - TU HIEU PAGODA - DONG BA MARKET
Phương tiện: Car
.
.
.
.