850.000 

Xuất phát: Thành phố Huế
Thời gian: 6:30 - 19:00
Lịch khởi hành: Hằng Ngày
Lịch trình: Huế - Thánh địa La Vang – Động Phong Nha - Huế
Phương tiện: Ô tô
.
.
.
.