600.000 

Xuất phát: Huế
Thời gian: 18:00-20:45
Lịch khởi hành: Hằng Ngày
Lịch trình: HUẾ
Phương tiện: Xích Lô
.
.
.
.