1.350.000 

Xuất phát: Thành phố Huế
Thời gian: 8:00 - 19:00
Lịch khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình: Huế - Đại Nội - Chùa Thiên Mụ - Làng Nón làng Hương - Lăng Tự Đức - Lăng Khải Định - Cung An Định - Chợ Đông Ba - Phá Tam Giang - Huế
Phương tiện: Ô tô
.
.
.
.